Nhẫn BạcThần Chú Tây Tạng Om Mani Padme Hum ST005

1,600,000

Om Mani Padme Hum hay “Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn” (Thần chú sáng rõ bao gồm sáu chữ).

Là một câu thần chú tiếng Phạn được xem là của Quán Thế Âm Bồ Tát (Avalokiteshvara). Om Mani Padme Hum là thần chú quan trọng và lâu đời nhất của Phật giáo Tây Tạng.

Nhẫn BạcThần Chú Tây Tạng Om Mani Padme Hum ST005

1,600,000