Nhẫn Bạc Nữ Hoàng- mặt tròn đánh bóng ST 004

1,100,000

Nhẫn Bạc Nữ Hoàng ST 004

cân nặng 10 g

Nhẫn Bạc Nữ Hoàng- mặt tròn đánh bóng ST 004

1,100,000