Nhẫn Bạc Nữ Beauty is in the eyes of the beholder ST 003

500,000

Nhẫn Bạc Nữ Beauty is in the eyes of the beholder ST 003

Beauty is in the eyes of the beholder- Đẹp nằm trong mắt của kẻ si tình là tựa đề đặt cho chiếc nhẫn này

cân nặng 3g

 

Nhẫn Bạc Nữ Beauty is in the eyes of the beholder ST 003

500,000