Nhẫn Bạc NAM Ý Nghĩa: Người Đàn Ông Miệng Rộng ST 007

1,450,000

Nhẫn Bạc Người Đàn Ông Miệng Rộng ST 007

Người xưa bảo rằng: đàn ông rộng miệng thì sang, đàn bà rộng miệng tan hoang cửa nhà

cân nặng 10g

Nhẫn Bạc NAM Ý Nghĩa: Người Đàn Ông Miệng Rộng ST 007

1,450,000