BÔNG TAI NỮ CÁ TÍNH ĐÍNH THẠCH ANH Agate Lapis lazuli

900,000

BÔNG TAI THẠCH ANH Agate Lapis lazuli

ĐONG ĐẦY YÊU THƯƠNG.

  •  Người Trung Hoa, với các bậc trí giả  ĐÁ QUÝ PHẢI  đặc biệt được ưu tiên sử dụng.
  • Họ coi đó là một người bạn tinh thần, một vật phẩm hộ mệnh, một trái tim thở thứ hai bên họ.
  • Ngọc có một thứ năng lượng xoa dịu sâu sắc sự bất ổn trong nhịp thở, cân bằng trạng thái căng thẳng, xoá tan mọi sát khí xâm nhập.

cân nặng 1,1 – 1,5 MM

 

BÔNG TAI NỮ CÁ TÍNH ĐÍNH THẠCH ANH Agate Lapis lazuli

900,000