BÔNG TAI NỮ QUÝ PHÁI ĐÍNH NGỌC BÍCH HETIAN JADE

1,450,000

BÔNG TAI NGỌC BÍCH ĐONG ĐẦY YÊU THƯƠNG.

  •  Người Trung Hoa, với các bậc trí giả , họ ko thích kim cương, nhưng Ngọc phải đặc biệt được ưu tiên sử dụng.
  • Họ coi đó là một người bạn tinh thần, một vật phẩm hộ mệnh, một trái tim thở thứ hai bên họ.
  • Ngọc có một thứ năng lượng xoa dịu sâu sắc sự bất ổn trong nhịp thở, cân bằng trạng thái căng thẳng, xoá tan mọi sát khí xâm nhập.

Vì thế:

Ngọc dưỡng người mà Người cũng dưỡng Ngọc !

BÔNG TAI NỮ QUÝ PHÁI ĐÍNH NGỌC BÍCH HETIAN JADE

1,450,000